Sterylizowane

Sterylizowane

Sterylizacja tlenkiem etylenu jest najbardziej popularną metodą sterylizacji chemicznej.
Biżuteria do ciała sterylizowana tą metodą odpowiada kryteriom sterylności przy zastosowaniu sterylizacji przeprowadzanej w warunkach szpitalnych, oraz jest gwarantowana certyfikatem sterylności dostępnym na życzenie.